Szabadság kiadásának szabályai 2023-ban

13 január 2023

Így változtak a szabadság kiadásának szabályai 2023-ban.

A szabadság kiadásának szabályai a 2023.01.01-tól hatályos Munka Törvénykönyve módosításban:

Az új szülői szabadság, ill. a meghosszabbított szülői szabadság kiadásnak szabályai eltérnek a rendes szabadságok kiadásának szabályaitól.

A szabadságok kiadásának főszabálya: A munkavállalót illető rendes szabadságot (alap- és pótszabadságot) az esedékességének évében kell kiadni. A következő évre átvinni legfeljebb 5 napot lehet, ha a szabadság kiadása a tárgyévben megkezdődik, de az átnyúlik a következő évre.

Apa szabadság és szülői szabadság kiadása:

Ezekre nem vonatkozik a kötelezettség, hogy az esedékesség évében kell kiadni.

Az apa szabadságot az apa a gyermek születését vagy örökbefogadását követő második hónap végéig veheti igénybe. Tehát ha pl. 2023 januárjában születik a gyermek, akkor 2023. március 31-ig kérheti az apa a kiadását. A szabadságot az apa kérése szerinti időpontban, legfeljebb 2 részletben kell kiadni.

A szülői szabadság a gyermek 3 éves koráig, összesen járó 44 munkanap pótszabadságot mindkét szülő igénybe veheti, feltéve, hogy a gyerek a közös háztartásukban, vagy a külön élő szülőknél felváltva, azonos időtartamban él.

A szülői szabadságot a munkavállaló kérésnek megfelelő időpontban kell kiadni, amit a munkavállaló 15 nappal korábban jelezni köteles. Azt nem korlátozza a törvény, hogy hány részletben kell kiadni, tehát a munkavállaló kérésének megfelelően, akár több különböző időpontban.

Lényeges eltérés a rendes szabadságokhoz képest, hogy a ki nem vett apa- és szülői szabadságokat a munkaviszony megszűnésekor nem kell megváltani. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató ezekről igazolást ad ki. Tehát az arányosított éves szabadsággal ellentétben (amit a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató megvált), ezeket a munkavállaló tovább is viheti egy új munkaviszonyba.

Az apa szabadság és a szülői szabadság tartama is beleszámít a rendes szabadság számításának alapjául szolgáló, munkában töltött időbe!