This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Cikk:

GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség: címzettek vs. címzetti kör

13 október 2018

A NAIH tájékoztatása szerint, miután a GDPR - a tisztességes és átlátható adatkezelés elve érdekében - arról rendelkezik, hogy az adatkezelőnek az érintettek tudomására kell hoznia a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, mindig eseti vizsgálatot igényel annak eldöntése, hogy mikor elegendő mindössze a címzettek kategóriáit közölni. Állásfoglalásában a NAIH kifejti, hogy elegendő lehet csupán a kategória közlése, amennyiben a címzetti kör jelentős, és tételes felsorolásuk megsértené az átlátható tájékoztatás követelményét, ugyanakkor nem elegendő, amennyiben a címzettek köre alacsony, személyük pedig konkrétan meghatározható.

Az általános tájékoztatási kötelezettségről (13.-14. cikkek) a NAIH úgy fogalmaz, hogy az eltér az érintett hozzáférési jogának gyakorlása esetén adandó tájékoztatástól (15. cikk). Míg az előbbiek célja az érintett általános és átfogó tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről, addig az utóbbi esetében az érintett kifejezetten a saját személyes adatainak kezeléséről kap tájékoztatást, hogy ellenőrizze annak jogszerűségét. Ezért, fő szabály szerint a hozzáférés jogának gyakorlása esetén minden esetben konkrétan kell tájékoztatni az érintettet azon címzettek személyéről, akiknek az érintett személyes adatai továbbításra kerültek. A hozzáférési jog gyakorlása esetén tehát csak kivételes helyzetben lehet eltekinteni a címzettek konkrét megnevezésétől.

Továbbá, az adatkezelő üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg általános érvényűen a címzettekről való tájékoztatást, miután az információ közlését jelen esetben az uniós jog írta elő, amelynek következménye az, hogy az információ felfedése nem minősül üzleti titok megsértésének.

A Hatóság továbbá felhívja a figyelmet, hogy ezen körülményeknek az értékelése mindig az adatkezelő felelősségi körébe tartozik, valamint kifejezetten előnyösnek ítéli, ha az adatkezelő a tájékoztatás során minél pontosabb és részletesebb adatokat szolgáltat az érintettek számára.