Cikk:

Szélesebb körben figyelheti meg a munkáltató a munkavállalót

12 március 2019

Teleki Lóránt , Gyakornok |

Elterjedt jelenség, hogy a munkáltató fénymásolja a munkavállalók személyes okmányait, jellemzően a munkaszerződés, illetve egyéb, a foglalkoztatásból eredő dokumentum elkészítésének céljából. A GDPR célhoz kötöttségének elvével azonban nehezen volt összeegyeztethető ez a gyakorlat, hiszen a munkaszerződés létrejöttének céljához nem feltétlenül szükséges tárolni a személyi igazolvány másolatát. A jogalkotó ezt a következtetést szentesíti, amennyiben a módosító javaslat szerint az említett szerződések, dokumentumok elkészítéséhez okirat puszta bemutatása kérhető.

Az erkölcsi bizonyítványok ellenőrzésének kérdése is tisztázódni látszik: a javaslat elfogadása esetén a munkáltató csak bizonyos esetekben kérheti az erkölcsi bizonyítvány bemutatását. Ennek egyik esetköre, amikor bemutatást kifejezetten törvény írja elő, másik körét pedig maga a munka törvénykönyve határozná meg. A munka törvénykönyve szerint a munkáltató bizonyos esetekben korlátozhatja, vagy kizárhatja a foglalkoztatást. Ezzel összefüggésben bűnügyi személyes adat bemutatását akkor határozhatja meg, ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyon érdekének, törvény által védett titoknak, vagy törvény által védett érdeknek (lőfegyver, lőszer vagy robbanóanyag őrzése, mérgező vagy veszélyes biológiai anyagok őrzése, nukleáris anyagok őrzése) a sérelmével járna.

Változik a munkavállalók ellenőrzésének szabályozása is. Ez a terület gyakran problémás pont az adatkezelő munkáltatók adatvédelmi megfelelőségének elkészítése során, hiszen a munkáltatók érdeke, hogy a munkavállalók munkavégzési tevékenységét minél szélesebb körben ellenőrizni tudják.

A javaslat alapján a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzésének keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, melyről a munkavállalót előzetesen írásban kell tájékoztatnia. A technikai eszközök (pl. kamerarendszer) alkalmazásának kérdését azonban a javaslat továbbra is nyitva hagyja, jóllehet az adatvédelmi hatóság már korábban felhívta a figyelmet ennek szükségességére, tekintettel arra, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának kérdése jelenleg csupán általános szinten, a személy- és vagyonvédelmi törvényben kerül rendezésre. 

Másrészt a javaslat kiterjed a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított laptopok, mobilokra is