Cikk:

CSOMAGÁTVIZSGÁLÁS, VAGYONVÉDELEM

18 február 2019

dr. Simon Emese, Ügyvéd, adatvédelmi jogi csoportvezető |
Teleki Lóránt, Adatvédelmi tanácsadó, vitarendezési csoport |

Igen elterjedt, hogy a munkáltató a munkavállaló távozásakor kötelezi a munkavállalót arra, hogy vagyonvédelmi célból mutassa be csomagjait, vetesse alá a táskája tartalmát biztonsági ellenőrzésnek.  A gyakorlatban több módszer is megtalálható: van, ahol minden kilépő munkavállaló köteles bemutatni a csomagját távozáskor, és van, ahol szúrópróbaszerű ellenőrzés zajlik. Az Adatvédelmi Hatóság ez utóbbi szúrópróbaszerű gyakorlatot vizsgálta, és megállapította, hogy ez az eljárás több szempontból is sérti az érintett munkavállaló jogait.

A vizsgált esetben a munkáltató arra kötelezte a távozó munkavállalót, hogy kilépéskor egy nyomógombot érintsen meg, mely véletlenszerű hangjelzése esetén a munkavállaló köteles volt bemutatni táskájának, csomagjának tartalmát a munkáltató által alkalmazott biztonsági szolgálat munkatársainak. 

A munkáltató szempontjából a munka törvénykönyve (Mt.) által biztosított jog a munkavállaló ellenőrzése, továbbá a munkáltatónak jogos érdeke is fűződik ahhoz, hogy a munkavállalókat a munkahelyi lopások elkerülése érdekében ellenőrizze. 

Fontos azonban hangsúlyozni azt, hogy ez az ellenőrzési jogosultság a munkavállalónak csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartására terjedhet ki, a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A Hatóság álláspontja szerint a csomag tartalma – mely adott esetben személyes adatokat is jelenthet – nem tartozik a munkavállaló munkaviszonyával összefüggő magatartásának körébe, az tipikusan a munkavállaló magánélete részének minősül, ezért a munkáltatót megillető általános, minden megalapozottságot és adatvédelmi garanciákat nélkülöző ellenőrzési jogosítvány nem terjed ki erre a munkavállaló magánéletének tekintendő területre.

A Hatóság hivatkozott a személy- és vagyonvédelmi törvényre, mely akkor teszi lehetővé a csomagátvizsgálást a vagyonőr számára, ha a cél elérésére nem állnak rendelkezésére olyan eszközök, amelyek a személyi szabadságot, illetve a személyiségi jogokat  kevésbé korlátozzák. Ezt a korlátozást a törvény tovább szűkíti azzal a feltétellel, hogy előírja, ezen intézkedés végrehajtásához bűncselekmény vagy szabálysértés megalapozott gyanújának kell fennállnia.

A fentiek figyelembevételével a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy ugyan a munkáltató jogos érdeke lehet a munkavállalók vagyonvédelmi célú, azonban az Mt. által biztosított jogosultság kereteinek tartalommal való megtöltése során ügyelni kell az adatvédelmi, személyiségi jogi kérdésekre is. A munkáltatónak tehát a fokozatosság elvével összhangban olyan megoldást kell találni, mely biztosítja a Kötelezett vagyonvédelmi érdekét, de mégis jobban védi az érintett munkavállalók magánszférához való jogát. Ezzel összefüggésben pedig a hatóság megállapította, hogy a csomagátvizsgálás csak végső esetben lehetséges, a munkáltató jogos érdeke alapján. A munkáltatónak kell azonban igazolnia, hogy más módszerek nem voltak hatékonyak a munkavállalói jogsértő cselekmények megelőzésére, továbbá ezen gyakorlatot csak a tényleges, ismétlődő, rendszeresen visszatérő, és más módszerrel meg nem szüntethető jogsértések alapozhatják meg.

Indokolt lehet tehát a fémdetektoros kapu, vagy csomagröntgen üzemeltetése. Mindemellett a Hatóság fontosnak tartja, hogy a csomagátvizsgálást megfelelő garanciák mellett végezzék, így tájékoztassák a munkavállalót az őt megillető jogokról, a csomagátvizsgálást elkülönített helyiségben végezzék, valamint vezessenek jegyzőkönyvet az átvizsgálásról. Szabályozni kell azt is, hogy mi az eljárásrend abban az esetben, ha valamelyik munkavállaló vitatja, vagy megtagadja az ellenőrzést. 

Összegzésül tehát jóllehet van jogalapja a csomagok átvizsgálásának, mindazonáltal csak rendkívül szűk keretek között van erre lehetőség, szigorú szabályok betartása mellett.