Mutat: 10 - 18 közül 51
1 2  3 4 5 ...
12 március 2019

A GDPR-ral összefüggésben számos más jogszabály módosítása is indokolttá vált. A változások közül a legtöbbeket a munkahelyi eszközhasználat szabályváltozása érintheti, amely körből kiemelendő a számítógép és telefonhasználat esete, ugyanakkor a jogalkotó számos, a gyakorlat számára nyitott...

/hu-hu/publikacioink/2020/szelesebb-korben-figyelheti-meg-a-munkaltato-a-munkavallalot
18 február 2019

Gyakori adatvédelmi probléma, hogy a munkáltatók nem megfelelő módon próbálják megelőzni a munkahelyi lopásokat. Jelen cikkünkben rávilágítunk arra, hogy a hatósági gyakorlat mit minősít helytelen vagyonvédelmi célú ellenőrzési gyakorlatnak, és milyen javaslatokat fogalmaz meg az adatvédelmi...

/hu-hu/publikacioink/2020/csomagatvizsgalas,-vagyonvedelem
13 október 2018

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) állásfoglalást bocsátott ki arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletében (továbbiakban: GDPR) előírt tájékoztatással és a személyes adatokhoz való hozzáféréssel...

/hu-hu/publikacioink/2020/gdpr-szerinti-tajekoztatasi-kotelezettseg-cimzettek-vs-cimzetti-kor
02 október 2018

Az általános adatvédelmi rendelettel (továbbiakban: GDPR) összefüggésben 2018. július elsején hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) módosítása. Az új Info tv. 2. § (2) bekezdése alapján a GDPR hatálya alá tartozó...

/hu-hu/publikacioink/2020/modosult-az-adatvedelmi-torveny-a-gdpr-hatasara
25 szeptember 2018

Gyakori, hogy egy vállalkozás Facebook oldalt is üzemeltet, kihasználva a közösségi média által elérhető emberek sokaságát. Ez a lehetőség azonban számos adatvédelmi kérdést is felvet, hiszen a Facebook mellett az adott oldalt üzemeltető felhasználó is adatkezelőnek minősül. Ezzel a kérdéssel...

/hu-hu/publikacioink/2020/amit-a-facebook-oldalt-mukodteto-vallalatoknak-adatvedelmi-szempontbol-tudniuk-kell
16 augusztus 2018

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény augusztus 8-i hatályba lépésével az üzleti titok és a know-how védelme új jogszabályban kerül rögzítésre. Rövid összefoglalónk rávilágít az új törvénnyel érkező fontosabb módosításokra, továbbá rávilágít az üzleti titok és know-how...

/hu-hu/publikacioink/2020/reszletesebb-szabalyozast-kap-az-uzleti-titkok-es-a-know-how-vedelme
18 július 2018

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, ismertebb nevén GDPR (General Data Protection Regulation) 2018. május 25-től előírja, hogy az adatvédelmi incidenseket az adatkezelő legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően köteles bejelenteni az...

/hu-hu/publikacioink/2020/mi-minosul-adatvedelmi-incidensnek-es-mi-nem
16 július 2018

A magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény, valamint az Uniós irányelv alapján megszülető, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény és az ezekhez kapcsolódó, a Polgári Törvénykönyvet érintő módosítások hatályba lépésével kiegészül a személyiségi jogok védelmének...

/hu-hu/publikacioink/2020/tagabb-teret-kap-a-szemelyisegi-jogok-vedelme
15 június 2018

2018. május 25-én hatályba lépett az EU új adatvédelmi rendelete, közismert nevén a GDPR. A rendelet minden olyan adatkezelőt érint, aki üzleti tevékenysége során személyes adatokat kezel, legyen az akár az ügyfelével vagy a munkavállalójával kapcsolatos. Különösen érintettek azok a társaságok...

/hu-hu/publikacioink/2020/check-list-direkt-marketing-celu-adatkezelesekhez,-illetve-a-b2b-uzenetek-problematikaja
Mutat: 11 - 20 közül 51
1 2 3 4 5 ...