Mutat: 19 - 27 közül 54
1 2 3  4 5 ...
18 július 2018

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, ismertebb nevén GDPR (General Data Protection Regulation) 2018. május 25-től előírja, hogy az adatvédelmi incidenseket az adatkezelő legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően köteles bejelenteni az...

/hu-hu/publikacioink/2020/mi-minosul-adatvedelmi-incidensnek-es-mi-nem
16 július 2018

A magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény, valamint az Uniós irányelv alapján megszülető, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény és az ezekhez kapcsolódó, a Polgári Törvénykönyvet érintő módosítások hatályba lépésével kiegészül a személyiségi jogok védelmének...

/hu-hu/publikacioink/2020/tagabb-teret-kap-a-szemelyisegi-jogok-vedelme
15 június 2018

2018. május 25-én hatályba lépett az EU új adatvédelmi rendelete, közismert nevén a GDPR. A rendelet minden olyan adatkezelőt érint, aki üzleti tevékenysége során személyes adatokat kezel, legyen az akár az ügyfelével vagy a munkavállalójával kapcsolatos. Különösen érintettek azok a társaságok...

/hu-hu/publikacioink/2020/check-list-direkt-marketing-celu-adatkezelesekhez,-illetve-a-b2b-uzenetek-problematikaja
19 április 2018

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, ismertebb nevén GDPR (General Data Protection Regulation) 2018. május 25-től közvetlenül hatályos és alkalmazandó az EU minden tagállamában. A GDPR egységes, európai szintű szabályozást teremt az adatvédelem...

/hu-hu/publikacioink/2020/gdpr-utmutato-jokay-tarsai-hirlevel
03 április 2018

A hatályos Ptk. szerint, akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A 2014-ben hatályba lépett új törvényben ez a jogintézmény váltotta a korábbi nem vagyoni kártérítést. Jelentős újítása a sérelemdíj intézményének a korábbi szabályokhoz...

/hu-hu/publikacioink/2020/serelemdijak-testi-epseg,-egeszseg-serelme-eseten
10 január 2018

A 2018. január 1-jétől induló polgári és munkaügyi perekben – a közigazgatási perek kivételével, amelyekre a szintén 2018. január 1-jén hatályba lépő Közigazgatási perrendtartás (2017. évi I. törvény) lesz irányadó – a 2016. évi CXXX. törvényben (új Pp.) lefektetett új perrendet kell alkalmazni.

/hu-hu/publikacioink/2020/az-uj-polgari-perrendtartasrol
05 január 2018

Az Mt. 51. § (3) bekezdése szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. E rendelkezés január 1-jével kiegészül a következő mondattal: „A munkáltató a munkavállaló...

/hu-hu/publikacioink/2020/a-munka-torvenykonyve-2018-januar-1-i-valtozasai
06 december 2017

Irodánk 410.000.000.- Ft-os pertárgyértékű, versenyjogi, reklámjogi és személyiségi jogi jogsértéssel, valamint vagyoni- és nemvagyoni kártérítéssel kapcsolatos pert nyert. A jogerős ítéletben a másodfokon eljáró ítélőtábla számos jogi kérdésben elvi jelentőségű megállapítást fogalmazott meg.

/hu-hu/publikacioink/2020/kiemelt-jelentosegu-versenyjogi-es-szemelyisegi-jogi-pert-nyert-irodank
25 szeptember 2017

Management buy-outnak hívják azon cégfelvásárlásokat, ahol a megvásárlandó cég menedzsmentje (CEO, CFO, COO, CHRO, CBDO, CIO, CMO, CAE, CRO stb.) vásárolja meg a céget. Ezek az ügyletek Magyarországon jellemzően bankhitelből zajlanak, ahol a jogi folyamat lépéseit a finanszírozó bank jogászaival...

/hu-hu/publikacioink/2020/a-management-buy-out-jogi-lepesei-magyarorszagon
Mutat: 21 - 30 közül 54
1 2 3 4 5 ...