Energetika, közművek és természeti erőforrások

A magyar és európai energiaszektor folyamatos átalakuláson megy keresztül. Míg néhány éve a privatizáció és az energiapiacok liberalizációja volt a fő téma, ma az emisszió csökkentés vezérli az energiapiacok átalakítását, valamint végső soron a teljes kibocsátásmentes gazdaságra való átállás foglalkoztatja az iparági szereplőket. Az energiaszektor stratégiai átalakítása mellett az iparág napi működése is erősen szabályozott, európai normák, magyar jogszabályok és ágazati szabályozások összessége adja ki azt a szabályrendszert, amelyben az energiaszektor szereplőinek el kell igazodniuk.

Kollégáink széleskörű, évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek az energiaszektorhoz kapcsolódó jogi tanácsadás területén. Tapasztalataink kiterjednek az energiaszektorban működő vagy azokkal üzleti kapcsolatba kerülő vállalkozások teljes körű kiszolgálására. Ügyfeleink között megtalálhatóak multinacionális és hazai energiavállalatok, erőműtársaságok, energiakereskedők, hálózatüzemeltetők és finanszírozó intézmények.

Szabályozási tanácsadás

Tekintettel arra, hogy az energiaszektor sokrétű, összetett szabályrendszeren alapul, a leggyakrabban a szabályozás értelmezésével kapcsolatban keresnek meg ügyfeleink. Szerteágazó tapasztalatunk magában foglalja a villamos energia, földgáz, megújuló, klímavédelmi, nukleáris és bányászati iparág szabályozási kérdéseiben való tanácsadást.

Projektfejlesztés

Kollégáink egyedülálló tapasztalattal rendelkeznek mind fosszilis, mind megújuló alapú erőművek létesítésében és finanszírozásában, ideértve EPC, hálózati csatlakozási, tüzelőanyag beszerzési, villamos energia értékesítési, üzemeltetési és karbantartási, emisszió kereskedelmi, mérlegköri szerződések készítését, valamint a kapcsolódó versenyjogi, közbeszerzési és ingatlanjogi kérdésekben való tanácsadást.

Energiakereskedelem

Tapasztalatunk kiterjed rövid- és hosszú távú kereskedelmi ügyletekre egyaránt, akár egyedi kereskedelmi szerződés, akár EFET szerződés formájában.

Megújulók

A kibocsátáscsökkentési céloknak való megfelelés következtében egyre jelentősebb a megújuló energiaforrások energiatermelésben való térnyerése. Irodánk jogászai jelentős tapasztalattal rendelkeznek nap, szél, víz, geotermikus energia és biomassza projektek és kapcsolódó szabályozásuk kapcsán.

Gázipar, bányászat

Jelentős a tapasztalatunk a földgáz kutatásához és kitermeléséhez kapcsolódó szabályozási kérdésekben és szerződéses struktúrák kialakításában, valamint bányászati engedélyek és koncessziók megszerzésében és átruházásában.