This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • GDPR Tanácsadás

GDPR tanácsadás

 

A cégek sokszor csak akkor figyelnek fel adatkezelési műveleteik szabálytalanságaira, amikor az adatvédelmi hatóság már eljárást folytat velük szemben. Mindenekelőtt az ilyen eljárások elkerülését, az akár húszmillió eurós nagyságrendű adatvédelmi bírság és más súlyos hatósági szankciók megelőzését szolgálja az adatvédelmi audit, melynek lefolytatását irodánk adatvédelmi szakértői végzik el – a megbízástól függően – akár valamennyi, akár egyes adatkezelési gyakorlatok tekintetében. Az adatvédelmi audit során részletes elemzést készítünk a társaság működése során megvalósuló adatkezelési folyamatok, az adatkezeléshez alkalmazott eszközök és módszerek jogszerűségéről. Az audit eredményei alapján kézzelfogható, gyakorlatias javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy az auditált társaság a lehető leginkább megfeleljen az adatvédelmi szabályozásnak, illetve az arra alapított hatósági és bírósági sztenderdeknek.

Multinacionális cégek, cégcsoportok gyakran fordulnak hozzánk belső adatvédelmi szabályzat elkészítésének az igényével. Ez az igény ma már tipikusan kiterjed a telefon-, e-mail- és internethasználatra, valamint az elektronikus megfigyelés más módszereire (kamerarendszer üzemeltetés, GPS nyomkövetés, beléptető rendszerek). Az ezekre vonatkozó speciális előírások, valamint a hozzájuk kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatók megszövegezése az adatvédelem területén nyújtott jogi tanácsadási tevékenységünk egyik legjellemzőbb területe.

Irodánk számos esetben képviselte ügyfeleit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által indított hatósági eljárások során, így elmondható, hogy a Hatósággal való együttműködés területén széleskörű tapasztalattal rendelkezünk.

Az adatvédelem területén dolgozó munkatársaink szinte a kezdetektől figyelemmel kísérik az Európai Unió jogalkotó szervei által a közelmúltban véghezvitt adatvédelmi reformot. A reform eredményeként elfogadott adatvédelmi rendelet, közkeletű nevén a GDPR, szabályai 2018. május 25-étől hatályosak. Noha a magyar adatvédelmi szabályok eddig is kellő szigorúsággal védték a magánszemélyek személyes adatait, a GDPR sok olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek indokolttá teszik a legtöbb társaság eddigi adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatának felülvizsgálatát.

Irodánk készséggel nyújt felvilágosítást abban, hogy a cégeknek mely változásokkal kell szembenézniük, és azokra hogyan készülhetnek fel optimálisan. Ennek keretében személyes interjúk során felmérjük az egyes adatkezelési műveleteket, az érintettek körét, az adatkezelés jogcímét. Az interjúk alapján és a meglévő szabályzatok, tájékoztatók felülvizsgálatát követően adunk egy rövid helyzetértékelést, és javaslatot teszünk egy akciótervre. Elkészítjük az adatkezelések nyilvántartását, kockázatértékeléseket, hatásvizsgálatot, érdekmérlegelési teszteket. Igény esetén a meglévő dokumentációt megvizsgáljuk GDPR megfelelőség szempontjából, és megállapításainkról jelentést készítünk.