Képviselet hatóságok előtt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) gyakorlatára jellemző, hogy rendkívüli alapossággal és körültekintéssel vizsgálja az eljárás alá vont adatkezelőket, ezért adatkezelői oldalon a megfelelő jogi háttér ismerete, a releváns körülmények pontos feltárása és értékelése elengedhetetlen az eljárás során. Ezek a képességek azonban sok éves szaktudást igényelnek.

Irodánk számos esetben képviselte ügyfeleit a NAIH által indított hatósági eljárások során, így elmondható, hogy a Hatósággal való együttműködés területén széleskörű tapasztalattal rendelkezünk. Mindemellett európai szintű adatvédelmi szakértői hálózatunknak köszönhetően lehetőségünk volt más tagállamok adatvédelmi hatóságai előtt folyó eljárásokat is aktívan nyomon követni, további tapasztalatokat szerezve a hatóság előtti képviselet kapcsán.