• Ingatlanjog

Ingatlanjog

 

A leggyakoribb jogi ügyletek, amelyek lebonyolítása végett az ügyfelek irodánkhoz fordulnak, az ingatlanjog körébe tartoznak. Kollégáink jártasak a kereskedelmi és lakóingatlanokra vonatkozó szerződések elkészítésében és a földhivatali, önkormányzati eljárásokban történő jogi képviseletben.

Vállaljuk az ingatlan adásvételi szerződés elkészítését és az adásvétel teljes körű jogi lebonyolítását, melynek során mind az eladói, mind a vevői oldal érdekeit magas színvonalon tudjuk képviselni. Szolgáltatásaink részét képezi az ingatlanok gyors tehermentesítése, illetve bankhitel esetén a finanszírozó bankkal történő egyeztetések lefolytatása, valamint az ingatlanokat terhelő biztosítéki  szerződések (jelzálogjog alapítása, tartozás elismerése stb.) elkészítése. EU tagországon kívüli vevő esetén vállaljuk a tulajdonszerzéshez szükséges engedély beszerzését.

Előfordul, hogy az eladó az ingatlan helyett az azt tulajdonló cég üzletrészét kívánja értékesíteni. Ilyen esetben az adásvételi szerződés elkészítése előtt lefolytatjuk a cég jogi átvilágítását, hogy feltárhassuk a vevőt fenyegető kockázatok körét. Adásvételi szerződések készítésekor minden esetben figyelembe vesszük az adózási szempontokat, hogy  ügyfeleink törvényes keretek között a legnagyobb adóelőnyt érhessék el.

Ingatlan-beruházások esetén – beleértve a zöldmezős, illetve barnamezős beruházásokat – teljes körű jogi támogatást nyújtunk ügyfeleink részére az ingatlan megszerzését megelőző jogi átvilágítási feladatok elvégzésével, projektcégek alapításával vagy az adó- és illetékfizetési kötelezettség feltárásával. Ingatlanfejlesztés esetén kollégáink elkészítik a tervezési, építési, fő- és alvállalkozói, generálkivitelezői szerződéseket.

A telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos jogi kérdésekben teljes körű jogi segítséget nyújtunk, beleértve a szükséges engedélyeztetéseket, okirat-szerkesztési munkákat, földhivatali ügyintézést, valamint a közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítését. Igény esetén jogi állásfoglalást adunk ingatlanhoz kapcsolódó, egyes konkrét jogi kérdésekben (pl. bérleti szerződés felmondása, ingatlanjogi kockázatok értékelése).

A birtokvédelem érdekében a legcélravezetőbb jogi eszközökkel élünk a birtoksértő e magatartástól való eltiltása érdekében.