• Ingatlanjog

Ingatlanjog

 • jogi képviselet kereskedelmi és lakóingatlanokra vonatkozó szerződések elkészítésében és a földhivatali, önkormányzati eljárásokban 
 • ingatlan adásvételi szerződés elkészítése és az adásvétel teljes körű jogi lebonyolítása
 • ingatlanok gyors tehermentesítése, illetve bankhitel esetén a finanszírozó bankkal történő egyeztetések lefolytatása, valamint az ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálogjog alapítása, tartozás elismerése stb.) elkészítése
 • jogi képviselet ellátása ingatlanberuházások során– beleértve a zöldmezős, illetve barnamezős beruházásokat
 • ingatlanjogi due diligence
 • ingatlanfejlesztés során tervezési, építési, fő- és alvállalkozói, generálkivitelezői szerződések elkészítése
 • zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása
 • telekmegosztás, telekalakítás
 • közös tulajdon létrehozása és megszüntetése
 • konkrét jogi kérdések megválaszolása (pl. bérleti szerződés felmondása, ingatlanjogi kockázatok értékelése)
 • jogi képviselet ellátása birtokvédelmi eljárás során