• Munkajogi tanácsadás

Munkajog

 

Irodánk kollégái a munkajog különböző részterületeit illetően kiterjedt gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek.
Ügyfeleink gyakran keresik meg kollégáinkat többnyelvű vezetői munkaszerződések elkészítése, valamint a meglévő szerződéses állomány elemzése és új munkaszerződések kialakítása kapcsán.

Számos esetben készítettük el ügyfeleink belső szabályzatait, ideértve a munkavállalók ellenőrzésére szolgáló eszközökre vonatkozó, valamint a szervezeti és működési szabályzatok munkajogi szempontú felülvizsgálatát.

A legtapasztaltabb HR vezetők is gyakorta szembesülnek egy-egy adott szituációban felmerülő, olykor megoldhatatlannak tűnő kérdésekkel, például a munkaidő vagy a bérezés bonyolult területén. Természetesen igyekszünk ügyfeleink részére minden helyzetben a lehető leggyakorlatiasabb, ugyanakkor kellően megvizsgált, valamennyi részletkérdést figyelembe vevő megoldást kínálni az adott problémára. Ide értjük azon eseteket is, amikor egy konkrét kérdésben az ügyfelünk már kialakulóban lévő álláspontját kell véleményeznünk, megerősítenünk.

Kollégáink tapasztalata kiterjed a munkaerő-kölcsönzés és a magán-munkaközvetítés egyedülálló területeire is. Kollégáink jártasak továbbá az atipikus munkaviszonyok speciális feltételeinek alkalmazásában.

Mindennapi munkánk részét képezi a munkaviszonyok tervezett megszüntetését megelőzően felmerülő kérdésekre vonatkozó tanácsadás, melynek keretében a feltárt tényállás és ismert kockázatok szerint a lehető legbiztonságosabb megszüntetési iratokat készítjük elő ügyfeleink részére. Kollégáink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a csoportos létszámcsökkentések, valamint a munkáltatói jogutódlási kérdések területén is.

Peres praxisunk jelentős részét teszik ki a munkaügyi perek, ahol irodánk jellemzően a munkáltatói oldal képviseletére kap megbízást. Gyakran képviseljük ügyfeleinket munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos perekben, valamint munkavállalói, főként vezetői, ügyvezetői kárfelelősség megállapítására irányuló perek során is.