• Polgári jog

Polgári jog

 

Irodánk napi rendszerességgel nyújt polgári jogi tanácsadást ügyfelei részére.

A polgári jogi szerződések elkészítése, véleményezése mellett ügyfeleinket igény esetén szerződések kitárgyalása során is képviseljük. Törekszünk arra, hogy a szerződések véleményezése során a szigorú értelemben vett jogi megjegyzéseken és módosításokon kívül gyakorlatias szempontokra is felhívjuk a figyelmet, ügyfeleink érdekeit a lehető legszélesebb értelemben képviseljük a szerződéses tárgyalások során.

A tipikus polgári jogi szerződések, mint az adásvételi, vállalkozási, megbízási, biztosítéki stb. szerződések mellett irodánk jelentős tapasztalattal bír az atipikus, komplex szerződések kialakítása és véleményezése területén is.

Számos alkalommal készítettünk szindikátusi szerződést közös vállalatok, projektcégek részére. Kollégaink több alkalommal dolgoztak ki outsourcing szerződéseket megbízóink részére, ideértve a szabályozott iparágakban  (pl. biztosítás) megvalósult kiszervezéseket is.

Kollégáink jártasak különböző típusú franchise szerződések készítésében és véleményezésében, továbbá számos szektor-specifikus szerződéssel –  pl. faktoring, lízing –  kapcsolatban is jelentős tapasztalattal rendelkezünk.

Gyakorlatunk kiterjed a nagyvállalatok általános szerződési feltételeinek kialakítására (ideértve a beszerzési, értékesítési és egyéb ÁSZF-eket), illetve a már meglévő általános szerződési feltételek felülvizsgálatára, jogi és gyakorlati szempontból történő átdolgozására.

Az egyre gyakoribbá váló határon átnyúló szolgáltatások terén jelentős tapasztalatra tettünk szert, ideértve a kereskedelmi ügynöki szerződések elkészítését, amelynek európai uniós háttérnormáit behatóan ismerjük. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a disztribúciós szerződések területén is, kollégáink ismerik mind a gyártói, mind a forgalmazói oldal egyéni szempontjait.

Termékfelelősségi kérdések esetén ügyfeleinkkel együtt kidolgozzuk a megfelelő védekezési stratégiát, kidolgozzuk a termék-visszahíváshoz szükséges dokumentációt, segítséget nyújtunk a károsultakkal, biztosítókkal, valamint a fogyasztóvédelmi hatósággal szemben.

Igény esetén jogi állásfoglalást adunk a gazdasági, üzleti jog legfontosabb kérdései kapcsán, pl. felelősséggel, jótállással, szavatossággal, szerződésszegéssel kapcsolatos kérdésekben.

Kollégáink tapasztalata  kiterjed továbbá a személyiségi jog különböző részterületeire is. Ügyfeleinket képviseltük személyiségi jogsértéssel kapcsolatos jogvitákban, ideértve az üzleti titoksértés és jóhírnév sértés eseteit. Tapasztalatunk kiterjed az új Ptk. szerinti sérelemdíjjal kapcsolatos igényérvényesítésekre is.