• Társasági jog, felvásárlások és fúziók

Társasági jog, M&A

 

Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a társasági jog, valamint az M&A területén. Kiterjedt nemzetközi ügyfélkörünknek köszönhetően kollégáink a társasági jog teljes területén rendszeresen tanácsot nyújtanak részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok, fióktelepek stb. részére.

A társaságok alapításával kapcsolatban teljes körű tanácsadást nyújtunk ügyfeleink részére – ideértve a közös vállalatokra (joint venture), holdingokra vonatkozó tanácsadást -, különösen az ideális tőkeszerkezetre, tulajdonosi struktúrára, hatásköri kérdésekre vonatkozóan.

Kollégáinknak jelentős tapasztalata van a belső szabályzatok elkészítésében, különösen az SZMSZ-ek, az ügyvezetői, felügyelő bizottsági, illetve a német mintára átvett tanácsadó testületek ügyrendje kidolgozásában. Irodánk számtalan alkalommal készített komplex szindikátusi szerződéseket, amelyek a legszélesebb körben fedték le a tulajdonosok által szabályozni kívánt területek körét.

Kollégáink igény esetén elkészítik a legfőbb szerv ülésére szóló meghívókat, meghatalmazás alapján képviselik ügyfeleinket a legfőbb szerv ülésein, elkészítik a legfőbb szerv üléséről szóló jegyzőkönyveket, határozatokat.

Ügyfeleink helyett figyelemmel kísérjük a társasági dokumentumokat, hogy azok jogszabályváltozás, vagy egyéb ok (például könyvvizsgálói mandátum, vezető tisztségviselői kinevezés lejárta, alultőkésítés megszüntetése) miatt módosításra, aktualizálásra szorulnak-e.

Számos cégcsoporton belül bonyolult átstrukturálást hajtottunk végre, például átstrukturálási célból projekttársaságokat alapítottunk, a magyar leányvállalatot beapportáltuk más vállalatba, részvénycsere megállapodást készítettünk, határon átnyúló beolvadást folytattunk le stb. Nagy tapasztalatunk van a több országra kiterjedő társasági reorganizációk jogi koordinálásában.

Kollégáink kiemelkedő tapasztalatra tettet szert az átalakulások terén, beleértve a beolvadásokat, összeolvadásokat, kiválásokat,szétválásokat, társasági formaváltásokat.

Cégfelvásárlások esetén – legyen az üzletrész- vagy eszközvásárlás – mind a vevői, mind az eladói oldal képviseletében jelentős tapasztalatot gyűjtöttünk, a legnagyobb magyarországi M&A tanácsadó cégekkel rendszeres együttműködési kapcsolatban állunk. A céltársaságok átvilágítása, a szerződéses kapcsolatok elemzése, a kockázatok feltárása, a szerződések megszövegezése során gyakorlatias hozzáállásunkkal segítjük elő a tranzakció létrejöttét.

A társasági jogi perekben irodánk hatékonyan tudja képviselni ügyfelei érdekeit, ideértve különösen a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatát, a kisebbségi tag által indított pereket, a különböző tagi jogvitákat, valamint a cégbírósági végzések hatályon kívül helyezés miatt indított pereket.

Irodánk jelentős know-how-t szerzett társaságok végelszámolása, felszámolása, illetve csődeljárása tekintetében.