• Versenyjog

Versenyjog

 

Versenyjogi megfelelés

A kollégáink által végzett versenyjogi átvilágítás során feltárjuk azon körülményeket, amelyek egy esetleges versenyhivatali vizsgálat során kockázatokat jelenthetnek ügyfeleink számára. Tanácsot adunk arra nézve, hogy a versenyjogi megfelelés érdekében javasolt-e esetlegesen átalakítani a cégstruktúrát, szerződéses kapcsolatokat, illetve meghozni egyéb halaszthatatlan intézkedéseket. Véleményezzük a kartelljogi szempontból kiemelt kockázatokat hordozó szerződéseket, különösen az együttműködési, disztribútori megállapodásokat. Közreműködünk a szükséges stratégia meghatározásában egy esetleges versenyhivatal által indítandó eljárás esetén.

Ügyfeleink részére személyre szabott képzési anyagokat fejlesztünk, melynek segítségével a döntést hozó személyek könnyen felismerhetik egy-egy gazdasági döntés versenyjogi érintettségét. A vállalatok jogi osztályait is hatékonyan készítjük fel a versenyjogi kockázatok felismerésére.

Fúziókontroll

Állásfoglalást adunk arra vonatkozóan, hogy egy tervezett tranzakcióhoz, fúzióhoz szükséges-e versenyhatósági engedély beszerzése. Az fúziós eljárás során eredményesen képviseljük ügyfeleink gazdasági érdekeit, ismerve a versenyhatóság gyakorlatát.

Üzleti magatartás, fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi kockázatok – különösen a fogyasztók megtévesztése – minimalizálása érdekében előzetesen véleményezzük ügyfeleink marketingterveit és reklámanyagait. Teljes körű tanácsadást nyújtunk a piaci erőfölénnyel történő visszaélés, fogyasztók megtévesztése, tisztességtelen piaci magatartás miatt indult hatósági eljárásokban. 

Állami támogatások

Tapasztalattal rendelkezünk az állami támogatásoknak az Európai Bizottságnál történő engedélyeztetési (ú.n. notifikációs) eljárásaiban. Igény esetén állásfoglalást adunk arra vonatkozóan, hogy egy konkrét esetben megvalósult-e az állam vagy valamelyik önkormányzat részéről tiltott állami támogatás nyújtása, amely sérti, illetve torzítja a versenyt.

Büszkék vagyunk arra, hogy számos esetben sikerrel képviseltük ügyfeleinket a hatóság által indított versenyjogi-, reklámjogi, fogyasztóvédelmi ügyekben, illetve közigazgatási perekben.