This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Társasági jog, felvásárlások és fúziók

Társasági jog, M&A

 

Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a társasági jog, valamint az M&A területén. Kiterjedt nemzetközi ügyfélkörünknek köszönhetően kollégáink a társasági jog teljes területén rendszeresen tanácsot nyújtanak részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok, fióktelepek stb. részére.

A társaságok alapításával kapcsolatban teljes körű tanácsadást nyújtunk ügyfeleink részére – ideértve a közös vállalatokra (joint venture), holdingokra vonatkozó tanácsadást -, különösen az ideális tőkeszerkezetre, tulajdonosi struktúrára, hatásköri kérdésekre vonatkozóan.

Kollégáinknak jelentős tapasztalata van a belső szabályzatok elkészítésében, különösen az SZMSZ-ek, az ügyvezetői, felügyelő bizottsági, illetve a német mintára átvett tanácsadó testületek ügyrendje kidolgozásában. Irodánk számtalan alkalommal készített komplex szindikátusi szerződéseket, amelyek a legszélesebb körben fedték le a tulajdonosok által szabályozni kívánt területek körét.

Kollégáink igény esetén elkészítik a legfőbb szerv ülésére szóló meghívókat, meghatalmazás alapján képviselik ügyfeleinket a legfőbb szerv ülésein, elkészítik a legfőbb szerv üléséről szóló jegyzőkönyveket, határozatokat.

Ügyfeleink helyett figyelemmel kísérjük a társasági dokumentumokat, hogy azok jogszabályváltozás, vagy egyéb ok (például könyvvizsgálói mandátum, vezető tisztségviselői kinevezés lejárta, alultőkésítés megszüntetése) miatt módosításra, aktualizálásra szorulnak-e.

Számos cégcsoporton belül bonyolult átstrukturálást hajtottunk végre, például átstrukturálási célból projekttársaságokat alapítottunk, a magyar leányvállalatot beapportáltuk más vállalatba, részvénycsere megállapodást készítettünk, határon átnyúló beolvadást folytattunk le stb. Nagy tapasztalatunk van a több országra kiterjedő társasági reorganizációk jogi koordinálásában.

Kollégáink kiemelkedő tapasztalatra tettet szert az átalakulások terén, beleértve a beolvadásokat, összeolvadásokat, kiválásokat,szétválásokat, társasági formaváltásokat.

Cégfelvásárlások esetén – legyen az üzletrész- vagy eszközvásárlás – mind a vevői, mind az eladói oldal képviseletében jelentős tapasztalatot gyűjtöttünk, a legnagyobb magyarországi M&A tanácsadó cégekkel rendszeres együttműködési kapcsolatban állunk. A céltársaságok átvilágítása, a szerződéses kapcsolatok elemzése, a kockázatok feltárása, a szerződések megszövegezése során gyakorlatias hozzáállásunkkal segítjük elő a tranzakció létrejöttét.

A társasági jogi perekben irodánk hatékonyan tudja képviselni ügyfelei érdekeit, ideértve különösen a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatát, a kisebbségi tag által indított pereket, a különböző tagi jogvitákat, valamint a cégbírósági végzések hatályon kívül helyezés miatt indított pereket.

Irodánk jelentős know-how-t szerzett társaságok végelszámolása, felszámolása, illetve csődeljárása tekintetében.